درباره اتصال آیات سوره مریم سوره 19

 

سوره مریم گویی مجموعه ای مولتی مدیاست. انواع گوناگون وسیله ارتباط از عالم غیب با انسانها در آن ذکر میشود.

 

خلقت حضرت عیسی که همچون خلقت بشر اولیه است در این سوره ذکر شده و بعلاوه ارتباطات کلامی با جضرت مریم و اشاره به تکلم از نزدیک با حضرت موسی و ارتباط وحیانی با دیگر انبیاء نیز در آن آمده است.

 

در تولد عیسی مسیح بعنوان برترین رخداد ذکر شده عوامل مختلف الهی دست اندر کارند...

 

بنابراین ضمیر "انا" در تمام سوره به مجموعه تمام عوامل الهی اشاره میکند هر چند مقامات الهی درجات و وظایف خاص خود دارند (...و ما منا الا له مقام معلوم...) در این سوره بدلیل تعدد و تنوع و همزمانی وقایع انتخاب شده با ضمیر جمعی رخداد ها منسوب میشوند.بنظر بدیهی میرسد که وحدت مدیریت را در عالی ترین سطح منظور میکند.

 

سوره در دو قسمت بیان میشود قسمت اول تا پایان آیه 58 می باشد.در این آیه داستان انبیاء پایان می پذیرد:

 

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

 

مریم مقدس و انبیاء معرفی شده پس از ایشان با صفت صدق معرفی میگردند.اما ترتیب معرفی انبیاء چگونه است؟

 

بنظر میرسد ترتیب معرفی انبیاء بر حسب نزدیکی نجوی و فاصله دعای ایشان با خداوند است.عزلت گزیدن و با خداوند نجوا کردن متعدد اشاره شده است.پس از عزلت گزیدن و استغاثه به درگاه خداوند و تحکیم ایمان بسمت مردم آمدن و دعوت به ستایش الهی است...فرزندان صالح بعنوان نعمت الهی بر ایشان و پاداش عزلت.

 

در قسمت بعدی قوانین کلی حاکم بر جوامع و ارسال رسل و وقایع قیامت بیان میگردد.

 

بدون لحاظ اولین آیه (کهیعص) بعضی مفاهیم اوایل و اواخر سوره در تقارن هستند البته اوایل سوره مفاهیم مثبت و در انتها مفاهیم متقارن منفی.

 

از یک طرف نیروهای الهی تحت امر خداوند با مومنین ارتباط دارند و آنها را حمایت و هدایت میکنند در طرف دیگر  شیاطین بر انسان های کافر و مجرم مستولی و قرین آنها میشوند...

                                                  

در اوایل سوره میفرماید ...ندائا خفیا... در انتها نیز سوره با سکوت پایان می یابد: ...هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا.

 

در آیه 16 بغیر از اولین آیه فرموده است : فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا (17)

 

در ایه 16 از انتهای سوره  : الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین توزهم ازا (83)

 

آیه اخیر میتواند اشاره به این نیز باشد که دیدار با شخصیت تمثیلی روحانی نیز ذهن و روان حضرت مریم را تکان های شدید داده و مستولی شده است...

 

اشاره "روحنا" گویی به الگوی "نفخت فیه من روحی" در هنگام خلقت بشر اولیه اشاره دارد.این "روح" وقتی بر حضرت مریم نزدیک شده تمثیل انسانی پیدا کرده است. دمیدن روح در ابتدای خلق الگویی برای همیشه ایجاد نموده است این روح الگو با ملائکه امر خلق انسان همراه است...

 

چنین بنظر میرسد آیه ذیل از سوره القدر اشاره به این دارد که هر گروه از ملائکه روح مخصوص خود را دارند:

 

...تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر...

                                                                                                                                                                                      صفحه اول